Lave omkostninger og høj specialisering skaber varige konkurrencefordele

Ukraine er et land, hvor omkostningsniveauet fortsat er meget lavt. Det betyder adgang til skarpe kompetencer og til en pris, der svarer til en 1/3 af det tilsvarende danske niveau.

Sammenligningen er baseret på en ”alt andet lige” beregning, der betyder, at ud over den direkte løn også er inkluderet udgifter til arbejdsplads og koordinering.

De lave lønninger i Ukraine kan udnyttes til at øge virksomhedens konkurrenceevne i alt fra produktionen til R&D.

De naturvidenskabelige uddannelser i Ukraine tiltrækker de dygtigste af landets studerende og har dermed skabt platformen for landets succes som leverandør af IT kompetencer. Området er vokset fra 0 i år 2000 til forventet 2,4 mia. USD i 2015, og her taler vi alene om arbejdsløn.

Beregn din besparelse her eller få din business case i Exel format ved at kontakte os her

Udnyt Ukraines mange ressourcer

0
Nyuddannede specialister hvert år
0
Højere uddannelsesinstitutioner
0
Nyuddannede ingeniørerkandidater hvert år

Det ukrainske uddannelsessystem leverer mere 30.000 IT kandidater årligt, og sektoren forventes i 2020 at have mere end 240.000 ansatte. Brainbench “Most Master-Level Certified Nation” kategori placerer Ukraine på en global andenplads efter USA.

Ingeniørområdet er tilsvarende populært og de 15 største tekniske universiteter i Ukraine har omkr. 250.000 studerende og leverer 35.000 kandidater pr. år.

Styrk din virksomhed – vælg den rigtige strategi

I takt med internationaliseringen skærpes konkurrencen såvel internationalt såvel som nationalt.

Og en virksomhed øger konkurrenceevnen ved at placere sine funktioner der, hvor de bidrager mest til resultatskabelsen. Produktionen, hvor den er billigst i forhold til markedet. Salg og marketing tæt på kunden. Forskning og udvikling, hvor viden og kompetencerne er. Ikke en blind og isoleret optimering af enkeltelementerne, men en samlet optimering. Ikke en fast og færdig struktur, men en til stadighed foranderlig organisering. Og det er ikke kun de simple industriprocesser, der er i spil eller nogle IT koder og tilpasninger. Det er alt og alle, der er på vippen i forsøget på at sikre de laveste omkostninger i mødet med kunden. 

Defenders

Virksomheder der vælger at imødegå den øgede konkurrence ved at reducere antallet af medarbejdere, vil ikke blot mindske virksomhedens produktionskapacitet, men vil også reducere virksomhedens interne kapabiliteter.

Virksomhedens konkurrenceevne vil derfor svækkes over tid. 

Market Followers

Virksomheder der vælger at imødegå udviklingen på markedet ved at følge markedets “first movers”, vil kunne fastholde virksomhedens kapacitet og interne kapabiliteter.

Dermed vil virksomhedens konkurrenceevne være status quo. 

 

First movers

Ethvert marked domineres at “first movers”. Virksomheder der vælger en tilgang som “first movers” opnår en højere kapacitet og kan tilføre flere interne kapabiliteter til virksomheden.

For at kunne opnå disse konkurrencemæssige fordele, kræver det en offensiv og forudseende tilgang til løn- og prisudviklingen på markedet.

Vælg den rigtige lokation

Det er ikke nogen hemmelighed, at det østelige Ukraine har oplevet ustabilitet de sidste par år. Faktum er dog, at København er tættere på Lviv i det vestlige Ukraine, hvor mere end 60 danske virksomheder upåvirket fortsætter deres daglige drift.

Lvivs strategisk attraktive placering lige ved grænsen til EU, gør det nemt for danske virksomheder at operere i Ukraine.

Den rette ekspertise

Mafcon har i mere end 20 år etableret distanceenheder i en lang række brancher og fagområder i Ukraine. Det giver tryghed – og sikkerhed for at komme i mål både mht. resultater og tidsplan.

Omdrejningspunktet i ethvert distanceprojekt er en klar og gensidig forståelse af projektets mål og rammer, og det er da også første trin i et samarbejde.

Arbejdsfordelingen er, at det er klientens opgave at drive aktiviteten, mens Mafcon sørger for, at rammerne for aktiviteten etableres og fungerer.

Det centrale element er rekrutteringen. Med mere end 20 års erfaring i rekruttering i det tidligere Sovjet sikrer vi, at kandidaterne matcher kravene og ikke mindst – har et mindset, der matcher virksomhedens.

©2021 by MAFCON ApS. All Rights Reserved            Designed by: favicon

Har du brug for ingeniører her og nu?

Få et godt tilbud tilpasset jeres behov - klik her